POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla użytkowników serwisu www.maciejswiety.pl


§1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Maciej Święcicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGIOS Maciej Święcicki, ul. Łódzka 14/5, 50-521 Wrocław,
  NIP: 695 141 02 61, REGON: 020945660, zwany w dalszej części „AGIOS”. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail hello@maciejswiety.pl.
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, które AGIOS uzyskuje od użytkowników. AGIOS prosi o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, celem przyswojenia zasad oraz procedur dotyczących danych i ich przetwarzania.

 

§2
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

AGIOS nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z AGIOS na adres e-mail: hello@maciejswiety.pl

 

§3
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług serwisu www.maciejswiety.pl zwanego w dalszej części „maciejswiety.pl” AGIOS przetwarza Pana/Pani dane osobowe – w niżej wskazanych celach. Podajemy je poniżej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Dla celu odbierania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

Dla celu marketingu i remarketingu przetwarzamy dane zbierane przez narzędzia pozwalające śledzić czynności, jakie podjął Pan/Pani podczas korzystania z serwisu, a jest to:

• Facebook Pixel,
• Google Ads

W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

W celu przesyłania newslettera (wiadomości zawierającej informację handlową) przetwarzamy dane osobowe w postaci Pana/Pani adresu e-mail. Podstawą takiego przetwarzania danych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.
W celu weryfikacji opinii przetwarzamy dane osobowe w postaci Pani/ Pana adresu e-mail, oraz IP komputera. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

Dla realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposobu jej rozliczenia.
 

§4
PLIKI COOKIES

maciejswiety.pl wykorzystuje pliki „cookies”, czyli krótkie informacje tekstowe, które są zapisywane na Pana/Pani komputerze, telefonie, tablecie, bądź też innym urządzeniu. Podobne działania stosowane są przez większość funkcjonujących stron internetowych. Mogą one być odczytywane przez system AGIOS, a także systemy należące do innych podmiotów, z których korzystamy, a to Google (szerzej § 5) oraz Facebook (szerzej § 6).


Informacje gromadzone w plikach „cookies” dotyczą Pana/Pani adresu IP, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, używanego języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, jak również informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Pliki „cookies” spełniają różne funkcje na stronie internetowej. Przykładowe z nich AGIOS wymienia poniżej:

• poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej – dzięki plikom „cookies” maciejswiety.pl działa sprawniej i ułatwione zostaje korzystanie z funkcji strony maciejswiety.pl, a to dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami na niej. Ułatwia to również poruszanie się Pana/Pani pomiędzy poszczególnymi podstronami;
• stan sesji – w plikach „cookies” zapisywane są informacje o sposobie korzystania przez Pana/Panią ze strony maciejswiety.pl. Dotyczyć one mogą także najczęściej odwiedzanych podstron. Umożliwiają również identyfikację błędów na nich wyświetlanych. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia komfortu przeglądania stron;
• tworzenie statystyk – dzięki plikom „cookies” możliwe jest dokonywanie analizy sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony maciejswiety.pl. Ułatwia to prace nad personalizacją strony internetowej. Do monitoringu strony oraz tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia firmy Google Ads (§ 5) oraz Facebook Pixel (§ 6);
• korzystanie z funkcji społecznościowych – pliki „cookies” umożliwiają polubienie naszego fanpage’a na tym portalu bezpośrednio z poziomu strony maciejswiety.pl.


 AGIOS informuje, że wiele z plików „cookies” jest zanonimizowane – AGIOS nie jest w stanie na ich podstawie ustalić Pana/Pani tożsamości bez posiadania dodatkowych danych.

Pana/Pani przeglądarka internetowa prawdopodobnie domyślnie zezwala na wykorzystywanie plików „cookies” w Pana/Pani urządzeniu. Z tego też powodu przy pierwszej wizycie w serwisie prosimy o wyrażenie zgodny na użycie „cookies”. W przypadku gdyby Państwo nie życzyli sobie wykorzystania plików „cookies” podczas korzystania ze strony maciejswiety.pl, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Polegać to może na całkowitej blokadzie tych plików bądź żądaniu powiadomienia o każdorazowym zapisaniu takich plików na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.

Wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować niedogodności przy korzystaniu ze strony maciejswiety.pl. Polegać może to między innymi na konieczności każdorazowego logowania się, czy też braku możliwości polubienia naszego fanpage’u na portalu Facebook czy Instagram, bezpośrednio z pozycji serwisu.
 

§5
GOOGLE ADS

Google Ads jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy pomocy Google Ads PHU ADK promuje maciejswiety.pl w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. AGIOS wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

Odwiedzając stronę maciejswiety.pl automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik „remarketing cookie” firmy Google, który dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi oraz w oparciu o odwiedzane strony, umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o Google Ads następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy wyrażona została przez Pana/Panią zgoda wobec Google na łączenie historii przeglądania oraz użycia aplikacji z Pana/Pani kontem i na wykorzystanie informacji z Pana/Pani konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.

Jeśli w Pana/Pani przypadku będzie Pan/Pani zalogowana podczas wizyty na stronie maciejswiety.pl w platformie Google, Google wykorzysta wówczas Pana/Pani dane razem z danymi Google Ads, celem stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Pana/Pani dane osobowe z danymi Google Ads, aby utworzyć grupy docelowe.

Google LLC posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Informuję Pana/Panią jednak, że podmiot ten gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
Możliwym jest dezaktywowanie przez Pana/Panią „cookies” wykorzystywanych do remarketingu w ramach ustawień Pana/Pani konta Google pod adresem https://adssettings.google.com.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w ramach Google Ads, pod adresem https://policies.google.com/privacy uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.
 

§6
FACEBOOK PIXEL

Facebook Pixel jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez serwis Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Przy pomocy Facebook Pixel AGIOS kieruje do Pana/Pani reklamy związane z maciejswiety.pl w serwisie Facebook. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

Dla celów marketingowych na stronie maciejswiety.pl używany jest Facebook Pixel, dzięki któremu AGIOS gromadzi informacje o Pana/Pani korzystaniu ze strony maciejswiety.pl, w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób dane, przekazywane są do serwerów Facebook w USA, a następnie tamże przechowywane.

Do gromadzonych w ramach Facebook Pixel informacji, zaliczyć należy podstrony jakie Pan/Pani przegląda w ramach serwisu maciejswiety.pl; przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach serwisy, źródło z którego Pan/Pani przechodzi do naszego serwisu; czas spędzony przez Pana/Panią na serwisie oraz na jego podstronach; przedział wieku, w którym Pan/Pani się znajduje; Pana/Pani płeć; Pana/Pani zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci; przybliżoną Pana/Pani lokalizację ograniczoną do miejscowości.

Dane zbierane przy pomocy Facebook Pixel, a opisane w ust. 3 są anonimowe, niemniej jednak serwis Facebook może łączyć zebrane informacje z innymi danymi o Panu/Pani, które zgromadził w ramach korzystania przez Pana/Panią z serwisu Facebook, aby następnie wykorzystać do swoich własnych celów (w tym także do celów marketingowych).

Działania Facebook opisane w § 6 ust. 4 nie są zależne od AGIOS.

W Facebook Inc. posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Informuję Paną/ Pana jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.


§7
PROFILOWANIE

Mając na względzie treść art. 13 ust. 2 lit. f RODO, AGIOS informuje, że podlega Pan/Pani Profilowaniu.

Jako profilowanie, art. 4 ust. 4 RODO definiuje, dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

AGIOS informuje, że profilowanie o którym mowa w ust. 2, służy wyłącznie celom marketingowym, które służą przekazaniu Panu/Pani bardziej zindywidualizowanej oferty, która z większym prawdopodobieństwem Pana/Panią zainteresuje.

Zindywidualizowana oferta, o której mowa w ust. 3 może dotyczyć w szczególności prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów dotyczących produktów lub usług AGIOS dostosowanych do Pana/Pani preferencji.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych opartych na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawni uzasadnionych interesów realizowanych przez AGIOS, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania.

AGIOS podkreśla, że profilowanie nie skutkuje podejmowaniem przez Pana/Panią decyzji wywołujących skutki prawne bądź wpływających na Pana/Panią w podobnie istotny sposób.


§8
PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyrażonej przez Pana/Panią zgodzie, w każdym czasie istnieje możliwość jej cofnięcia.

Cofnięcie zgody może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:

• wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do AGIOS na adres hello@maciejswiety.pl
• przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres siedziby Agios Maciej Święcicki, ul. Łódzka 14/5, 50-521 Wrocław.

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody AGIOS ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 

§9
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w których podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem korzystania z serwisu maciejswiety.pl.

Abym możliwe było otrzymywanie newslettera konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail. Bez tego AGIOS nie jest w stanie przesłać informacji handlowej o serwisie maciejswiety.pl.

Abym możliwe było przesłanie zapytania ofertowego i otrzymania odpowiedzi na nie, konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail bądź numeru telefonu. Bez tego AGIOS nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Aby możliwe było korzystanie przez Pana/Panią z serwisu maciejswiety.pl bez konieczności każdorazowego logowania się przy przechodzeniu na kolejne podstrony oraz posiadania możliwości polubienia fanpage’a maciejswiety.pl na portalu Facebook bezpośrednio ze strony maciejswiety.pl, konieczne jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie plików „cookies”.

 

§10
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podobnie do większości firm, w swojej działalności AGIOS korzysta z pomocy innych usługodawców. Niekiedy wiąże się to z koniecznością przekazania Pana/Pani danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane naszym partnerom biznesowym, a to:
  1. SHOPER S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział
   XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395171, NIP: 9452156998;
  2. BASELINKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815762, NIP: 8971873396;
 2. TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bartoszowicka 3,  51-641 Wrocław, wpisaną ro rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737597, NIP: 8971854393. 
  1. INPOST sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział
   XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 6793108059;
  2. R2G POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
   m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335110, NIP: 7010194877;
  3. DPD POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
   Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028368, NIP: 5260204110;
  4. PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, operator serwisu przelewy24.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887. ;

a także firma księgowa, pozostałe firmy kurierskie, firma marketingowa, kancelarie prawne. 

 

§11
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane przetwarzane są jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu w związku z czym: 

  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • dane przetwarzane w celu wysyłki newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.
  • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;

 

§12
UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH

AGIOS informuje, że posiada Pana/Pani prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.

AGIOS szanuje Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić ich realizację.

Wymienione uprawnienia nie są absolutne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których AGIOS będzie zmuszone do odmowy ich realizacji lub zaproponowania innego rozwiązania niż to, które jest przez Pana/Panią proponowane. Odmowa realizacji Pana/Pani żądania może nastąpić tylko po jego wnikliwej analizie i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia działania zgodnego z prawem.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych osobowych. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli AGIOS wykaże, że:

• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani realizować poprzez:

• wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do AGIOS na adres
hello@maciejswiety.pl lub
• wysłanie oświadczenia pismem na adres Agios Maciej Święcicki, ul.Łódzka 14/5, 50-521 Wrocław.

 

§13
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez wiadomość e-mail, o ile został ona przez Pana/Panią podany. W przypadku braku podania danych umożliwiających nam kontakt z Panem/Panią, informacje o zmianach Polityki Prywatności będą dostępne w następujący sposób:

• na stronie maciejswiety.pl;
• poprzez zwrócenie się z prośbą o ich przesłanie pod adres e-mail hello@maciejswiety.pl;


 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 06.07.2023 r.