1200x1200
ZGARNIJ PLAKATY NA KWOTĘ 300ZŁ!
Zadanie jest banalnie proste!
Czy Wy też buntujecie się przeciwko nadchodzącej jesieni? Jeśli tak jak ja jesteście miłośnikami gorącego lata i błogiego wypoczynku – na pewno macie swoje sprawdzone sposoby na przedłużenie tej ciepłej pory roku chociaż o chwilę. Więc jak to robicie?
Weźcie udział w moim konkursie i podzielcie się w komentarzu swoim jednym, sprawdzonym sposobem na przedłużenie lata. 
Zwycięzca otrzyma voucher na dowolne plakaty mojego autorstwa.
Plakaty możecie przejrzeć tutaj: https://maciejswiety.pl/skleponline/
Do wyboru macie takie kategorie jak m.in. Półwysep Helski, Surfing, Góry, Podróże, Muzyka czy Sport 
PS. Komisja konkursowa wybierze najbardziej kreatywną i ciekawą propozycję 
Czekam na Wasze propozycje do 26 września 2023!

Regulamin konkursu na Facebooku

MACIEJ SWIETY RYSUJE

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma Agios Maciej Święcicki z siedzibą siedzibą ul. Łódzkiej 14/5 50-521 Wrocław  identyfikującą się numerem NIP 6951410261, REGON 020945660.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie : “Jak przedłużasz sobie lato”. Wygrywa najbardziej kreatywna odpowiedź wyłoniona przez Organizatora. 
   Odpowiedź musi być umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u  https://www.facebook.com/maciejswietyrysuje .
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.09.2023r.  o godz. 12:00:00, a kończy się dnia 26.09.2023r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia: 28.09.2023 – w poście na fanpage’u https://www.facebook.com/maciejswietyrysuje.Wygrywa osoba, która wykaże się największą lreatywnością w sposobie przedłużenia lata w ocenie Organizatora.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/maciejswietyrysuje .

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na opisaniu sposobu za pomocą, którego przedłużasz kończące się lato. Wygrywa komentarz z najbardziej kreatywną odpowiedzią . 
 2. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który według Organizatora udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook (lub w inny sposób – umieszczenie komentarza pod postem konkursowym). 
 4. Organizator zwraca uwagę na zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 5. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

 1. Voucher na zakupy w naszym sklepie www.maciejswiety.pl  na kwotę  300 zł  
 2. Nagrodę Organizator przekaże w postaci kodu rabatowego do wykorzystania w sklepie www.maciejswiety.pl 
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook oraz post na koncie Organizatora https://www.facebook.com/maciejswietyrysuje.  Najpóźniej do dnia 30.09.2023r.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: hello@maciejswiety.pl. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu). 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (Agios Maciej Święcicki z siedzibą siedzibą ul. Łódzkiej 14/5 50-521 Wrocław  identyfikującą się numerem NIP 6951410261). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail). 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a). 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage – https://www.facebook.com/maciejswietyrysuje .
 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.